Regulamin

 

 

Regulamin sklepu-psh.com.pl

 

I . Informacje Ogólne

 

Właścicielem sklepu internetowego psh.com.pl jest Profesjonalny Serwis Higieny Sp.  z o.o., 61-553 Poznań, ul. Spychalskiego 32A, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000198946 NIP 7831596200, REGON 634615914.zwanym dalej „sprzedawcą „

Nr konta bankowego dla wpłat 06 1030 0019 0109 8503 0006 5931

Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem.

 

Skorzystanie z oferty sklep-psh.com.pl oznacza jednocześnie akceptacje naszego regulaminu.

 

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w dowolnej chwili możliwość wglądu, poprawienia bądź aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 

II. Zasady zamawiania

 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, soboty oraz w niedziele i święta

przyjmowane będą w następnym dniu roboczym.

Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura VAT) jest wysyłany wybranym przez klienta przewoźnikiem na podany przez klienta w formularzu zamówienia adres lub odbierany jest w siedzibie firmy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek Vat). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupujący podaje nr telefonu oraz

e-mail, na który można przesłać informacje jeśli jest inny, niż adres z którego wysłano

zamówienie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów,

znajdujących się w ofercie sklepu-psh.com.pl

 

III. Wysyłka i zapłata   

 

Wszystkie wysyłki o wartości powyżej 300 PLN brutto (dotyczy 1 przesyłki do 30 kg) będą realizowane bezpłatnie na adres

podany w formularzu zamówień wraz z fakturą VAT. W przypadku nie dostarczenia towaru z winy

Kupującego np. zły adres, sklep potrąci koszty przesyłki towaru w obydwie strony, a pozostałą kwotę   odeśle Kupującemu.

 

Wysyłki o wartości poniżej 300 PLN (dotyczy 1 przesyłki do 30 kg) będą realizowane przez firmę kurierską  i doliczony zostanie koszt dostawy w cenie 28,91 zł brutto (dotyczy 1 przesyłki do 30 kilogramów). w przypadku życzenia innego kuriera należy podać jego nazwę i po uzgodnieniu spowodować  odbiór towaru z firmy P.S.H. Sp. z o.o. 61-553 Poznań ul. Spychalskiego 32a.

Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje w najkrótszym możliwym terminie , a zamówień płatnych przelewem po 48 godzinach od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego na podstawie wystawionej faktury pro-forma . W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, termin powyższy może być wydłużony po uzgodnieniu z klientem.

 

IV. Zwrot towaru i reklamacja

 

W przypadku niezgodności towaru z umową, należy skontaktować się z naszym biurem obsługi zamówień i uzgodnić zwrot towaru. Maksymalnie do 3 dni.

Po wcześniejszym uzgodnieniu należy dostarczyć niezgodny towar na adres: Profesjonalny Serwis Higieny Sp. z o.o.         61-553 Poznań ul. Spychalskiego 32a.

Przesyłki wysyłane bez wcześniejszego uzgodnienia z Biurem Obsługi zamówień nie będą przyjmowane.                                                          

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego i przesłanie go do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@psh.com.pl

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie  jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres:

Profesjonalny Serwis Higieny Sp. z o.o., Chwiałkowskiego 32A, 61-553 Poznań  adres email:

sklep@psh.com.pl

Zwrot towaru jest możliwy tylko gdy produkt nie nosi jakichkolwiek śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Szczegółowe informacje na temat warunków zwrotu towaru znajdują się w zakładce Prawo do odstąpienia od umowy.

 

V. Postanowienia końcowe 

- sklep-psh.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen i warunków handlowych.

Zmiany te będą ważne od chwili zamieszczenia na stronie sklep-psh.com.pl

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin Sklepu W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy Prawa cywilnego.

W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Sądu Polubownego lub sądów powszechnych. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna w sklepie internetowym www.psh.com.pl jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego