Właściwa higiena leży w interesie wszystkich

 

Właściwa higiena leży w interesie wszystkich

Wchodzimy w epokę nowego standardu higieny, w której w związku z wpływem pandemii COVID-19 nie może być ona dłużej spychana na drugorzędne miejsce. Wręcz przeciwnie, wykazano, że wysoki poziom higieny ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu ludzi i społeczeństwa oraz dobrej kondycji firm. Wychodząc z tego kryzysu, nie cofamy się, lecz kierujemy się do przodu, ku „nowej normalności”, w której niezależnie od branży utrzymanie wysokiego poziomu higieny wpływającego na bezpieczeństwo zaczęło odgrywać zasadniczą rolę. Oznacza to, że bezprecedensowo wzrosły wymagania dotyczące higieny w Twoim obiekcie – od głównego wejścia po łazienki – obejmujące utrzymanie sprzętu w czystości oraz wysokiej jakości sprzątania. Co więcej, nowa sytuacja oznacza także konieczność współpracy. Dbanie o wysoki poziom higieny i czystości w miejscu pracy leży w interesie wszystkich – pracowników, pacjentów, studentów i gości.